POHŘEBNÍ SLUŽBYPohřební služba zajistí:- převoz zesnulého ze zdravotnického zařízení i z domova v tuzemsku i ze zahraničí
- navrácení dokladů po zemřelém příslušným úřadům
- pohřeb s obřadem
(v obřadní síni krematoria v Českých Budějovicích)
- církevní pohřeb
(v kapli na hřbitovech v Mladém, sv. Otýlie nebo ve Vámi vybraném kostele)
- pohřeb bez obřadu
- tisk parte na počkání v kanceláři pohřební služby
- smuteční vazbu a květinové dary
- tisk stuh na květiny
- autobusovou dopravu na pohřeb
- výkop hrobu a přípravu hrobky na pohřeb
- hudbu na pohřeb
(živou, reprodukovanou)
- výzdoba hrobu a drobné kamenické práce
- prodej doplňků
(urny, lampičky, vázičky, skříňky na urny, keramické fotorámečky, svíčky atd.)
- památeční sklo

V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele Vám sdělujeme, že v případě, že dojde mezi námi a Vámi jako spotřebitelem
ke vznikuspotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může
spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
© 2011 www.herynek.com
HOME PAGE - KONTAKT - SLUŽBY - SMUTEČNÍ VAZBA NONSTOP LINKA: +420 722 321 123